Categoriearchief: familie stamboom

overgrootvader Tan

Tan Kie Djwan kwam uit China. Hij kreeg twee zonen en een dochter. Over de dochter is helemaal nix meer bekend.

Tan Ban Bie werd onze grootvader en van hem weten we wel het een en ander, maar over zijn broer Tan Ban Siang nauwelijks iets. Maar is dat wel waar?
We hebben al eerder iets gezegd over de kinderen van Tan Ban Siang over de pagina: Leven in Indië

Om deze tekst gaat het:

Tan Ban Siang kreeg zes kinderen, vijf meisjes en een jongen die de generatienaam Kian kreeg: Tan Kian Tjiang (man rechts op de foto uit 1974) die in 1960 naar Formosa is geëmigreerd).  De tweede dochter van Tan Ban Siang (Tan Tjiat Nio) trouwde met  Oei Khoen Hian. Zo is onze relatie met de familie Oei tot stand gekomen. 

Afbeelding
Vanaf rechts Tan Kian Tjiang, mevrouw Oei Khoen Hian, Oei Thian Hok, Tioe Gwat Lioe, 1974.

Mevrouw Oei Khoen Hian, betekent de vrouw van. Zij heet Tan Tjiat Nio en is een van  de dochters van Tan Ban Siang. Zij is de moeder van o.a. Hok en Liang en Lok. Via die lijn zouden we toch nog wel iets te weten moeten kunnen komen en anders misschien toch nog via Huihan Lie en zijn My China roots bedrijf.

Ik ga erachteraan!

Naturalisatie definitief

Dit antwoord kwam heel snel:
‘Zowel uw vader als uw moeder hebben de Indonesische nationaliteit verworven bij de souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. Op 2 augustus 1951 hebben zij de Indonesische nationaliteit verloren door verwerping (zie passage uit leerboek over het Nederlandse nationaliteit van  Prof mr. G.R. de Groot in de bijlage). 

Ten aanzien van uw moeder: een met een vreemdeling huwende Nederlandse vrouw verloor tot 1 maart 1964 haar Nederlandse nationaliteit. Vandaar dat zij op 2 augustus 1951 eveneens de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen door optie.’

Toch heel vreemd dat we dit nooit hebben geweten! Het klopt nu wel meer bij de herinnering van Lokje: dat er een echt feestje was bij de naturalisatie van zowel pa Hong als ma Ans: een dubbelfeest. Ma Ans haar nationaliteit terug en pa Hong een Nederlands paspoort.

Passage uit leerboek van De Groot

Naturalisatie antwoord Maastricht

Het Gemeente-loket Leven en registraties Maastricht heeft geantwoord op onze nationalisatievraag. Hun antwoord:
‘Sorry voor het verlate antwoord. Met interesse de website bekeken. Permitteert u mij een opmerking: PB00008 is geen adres, maar dat was het nummer van zijn persoonsbewijs.

Uw vader heeft op 2 augustus 1951 het Nederlanderschap verworven door optie. Overigens, maar dit geheel terzijde, uw moeder heeft op diezelfde datum het Nederlanderschap verworven door optie.

Nou ja, nou blijkt onze oer-Hollandse moeder van geboorte, haar Nederlanderschap te zijn kwijtgeraakt. Dat vraagt om nadere informatie!

naturalisatie en De Calonne

Dat is pas mooi. Dennis de Calonne heeft meteen gereageerd en ook nog ontzettend aardig. Hij zegt over onze site:
‘Wat een mooie en interessante website. Als ik weer eens tijd heb, zal ik het eens nader bestuderen.’

En dit schrijft hij over de naturalisatie van pa Hong:
‘Als hij in​derdaad onder de naam Kian Hong Tan is genaturaliseerd, zou hij in de database moeten voorkomen.

Voor de zekerheid heb ik ook in mijn primaire bron gezocht in het online archief van de Staten Generaal . Ook daar kan ik hem niet terugvinden.
Je zou verder onderzoek kunnen doen met behulp van deze onderzoeksgids van het Nationaal Archief.’
Dat laatste heb ik natuurlijk meteen gedaan. Daarin heb ik het mailadres gevonden van een zekere heer Rooijackers van de IND, die, zo blijkt uit de antwoordmail,  er op 26 april 2017 (vandaag dus) mee is opgehouden. Ik stuur de mail voor de zekerheid door naar zijn opvolger Jurgen Pauwels. De afdeling van deze heren kan in de bestanden van naturalisaties van na 1950 moet kunnen kijken. Benieuwd of daar iets uitkomt!

Onze overgrootmoeders definitief!

Overgrootvader Tan Kie Djwan met zijn echtgenotes. links onze overgrootmoeder Thio.

Veel verwarring, maar we denken dat het zo is gegaan. Tjoa is de rechter dame en de eerste vrouw in Ned. Indië van Tan Kie Djwan. Zij was de dochter van  koopman Tjoa die wel een goede echtgenoot zag in onze overgrootvader  voor zijn dochter. Samen kregen zij geen kinderen.
Daarna kwam de vrouw links in beeld: Thio. Zij is de moeder van onze opa Tan Ban Bie. Onze neef Enghwa heeft goede herinneringen aan haar. Lees hierover in dit bericht.

Of Tjoa, de eerste vrouw van Tan Kie Djwan nu overleden is of niet, speelt niet bij de vraag wie onze overgrootmoeder is. Dat is de vrouw links. En het zijn geen zusjes (ze hebben immers een verschillende naam), maar we veronderstellen dat er wel een familieband is, dus wij gaan voor nichtjes. Dat is ook al eerder genoemd. Kortom Lokje lijkt toch op haar overgrootmoeder.

Onze overgrootmoeders

Deze foto hebben we al vaker laten zien. Maar nu heeft onze neef Enghwa het volgende verteld:
de  vrouw rechts is de eerste vrouw van onze overgrootvader Tan Kie Djwan in Indië en de moeder van onze opa. Haar familienaam is Tjoa. De vrouw links is haar zus met wie onze overgrootvader verder leefde na de dood van zijn vrouw en zij werd gezien als oma, eigenlijk overgrootmoeder. De ‘echte’ overgrootmoeder was al dood. Onze neef Enghwa heeft de vrouw links nog gekend als ‘een hele lieve oma’. Hij was toen een jaar of 8. Dat moet rond 1940/1942 zijn geweest. Nou is de vraag of de twee vrouwen zussen zijn of nichten, zoals wij eerder vermeldden op de pagina ‘Leven in Indië’. En ook dachten wij daar nog dat de vrouw links onze overgrootmoeder was, dat o.a. Lokje op haar leek….Lees het maar terug via de link hierboven.

We hopen hier nog uitsluitsel over te krijgen.

Speelde pa Hong al viool in Indië?

Het leek ons een onbeantwoordbare vraag geworden. Speelde pa Hong al viool toen hij nog in Sepanjang woonde of is hij er in Nederland pas mee begonnen in zijn studententijd.

Het antwoord blijkt heel eenvoudig te zijn. Neef Enghwa herinnert zich dat er een viool was in Sepanjang, Hij dacht dat oom Tik viool speelde.
Onze nicht Lian in Surabaya (onlangs 80 jaar geworden) beantwoordt deze vraag per whatsapp als volgt:
‘papi speelde viool en oom Tik fluit, maar we hebben het zelf nooit gehoord’.

Soms is het leven eenvoudiger dan je denkt 🙂

 

Mulan Setija gestorven

Mulan vormde een link met het verleden van pa Hong. Bing kwam haar tegen als gastvrouw in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Eerst in verschillende mails en daarna ‘live’ hebben wij Mulan ontmoet. Een tante van haar was getrouwd met een oom van ons! In dit bericht kun je er meer over lezen.

Stom stom stom, wij wilden haar graag  nog eens opzoeken, nog meer verhalen horen en daarnaast was Mulan gewoon een ontzettend aardige vrouw, die positief in het leven stond.

En nu opeens haar overlijdensbericht: ‘geheel onverwacht heengegaan’.

Rust zacht, Mulan. Sterkte familie. Wat zullen jullie haar missen.

opleiding broers en zussen pa Hong

Geen idee of ik het al eerder heb gemeld, maar volgens Lian (dochter oudste zus pa Hong: Phine) hebben zij de volgende opleidingen gevolgd:
‘papi (pa Hong) hbs
mama (tante Phine) en tante cor: buijs
tante djoen en tange sioe chinese school spd
oom kian liong en oom tik handelschool.
waar de scholen weet ik niet alleen dat buijs ligt op aloon2 tjontong. op de hbs zijn alleen rijke chinesen of gelijk gestelden.’

Pa Hong was dus duidelijk het buitenbeentje. Alleen hij is naar de HBS gegaan. Omdat zijn oma en moeder dol op hem waren? Hij de enige (van de jongens, de meisjes zal dat wel niet gevraagd zijn) was die wilde leren? We zullen het nooit weten.

Huihan Lie

Huihan Lie is de klein zoon van Lie Bing Tien, een studiegenoot van pa Hong. Hij heeft een bureau dat onderzoek doet naar family roots in China. Hij is nu bezig met een kort onderzoek naar de wensen van zoekers. Ik begon met het invullen van zijn onderzoeksvragen, maar ontdekte al snel dat er voor ons hoogstwaarschijnlijk nix meer te halen valt. Dus stuurde ik hem een mail:
‘Dear Huihan,
I started with your survey, but then I realized that I don’ have questions you can solve for my family. I am afraid that too many things are lost. I don’t know anything at all about my great great grandfather, the one who came to Indië.

Will you please check if I am right and that I have to leave the past of my family in the past? (My father and your grandfather both studied in Leiden)’

En al snel ontving ik dit antwoord! Helemaal vergeten dat Huihan in Nederland is opgegroeid

‘Hai Anki,
Leuk van je te horen, ik neem aan dat dit je al heel vaak gevraagd is, maar ik vraag het toch maar voor de zekerheid: zijn er nog grafstenen van Tan Kie Djwan of Tan Ban Bie in Indonesie? Of anders nog andere objecten waar misschien clues op staan wat betreft (1) de plaats van herkomst in Fujian and (2) de namen in Chinese karakters? (oude brieven, oude foto’s met dingen op de achterkant geschreven, meer info over het geld dat naar China zou zijn gestuurd, altaar stukken/bongpai, etc. Etc.)

Over de plaats van herkomst: dit zal met 95% zekerheid Xiamen of Quanzhou of Zhangzhou zijn, maar dan heb je het nog over vele miljoenen mensen die daar vandaag wonen. Daarnaast is Tan (ik neem aan of Chen in het mandarijn) de meest voorkomende achternaam in het zuiden, dus dat maakt het niet gemakkelijker.

Een andere vraag: ken je afstammelingen van de Tjoa familie waar Tan Kie Djwan voor werkte en wiens dochter hij trouwde? Zo ja, weet je wat hun stamdorp in China was? Mogelijkheid is zeer groot dat Tan Kie Djwan en de Tjoa familie uit buur-dorpen kwamen. Is het toevallig de Tjoa familie van Adrianta Bing in Surabaya (van het ashuis aan jalan karet)?

Ik neem ook aan dat je de nederlandse online kranten archieven ook al hebt doorgeplozen om naar Tan Kie Djwan of Tan Ban Bie te zoeken…? En wat betreft de Nederlandse-Indonesische kant van het onderzoek: heb je met Steve Haryono en Hongsien Kwee gepraat..?

 Huihan’

Wat is het toch een aardige, deskundige en zorgvuldige onderzoeker! Kijk ook eens op zijn site. En, ik vrees dat we op al zijn vragen negatief moeten antwoorden.